Bron iawn / Almost . . .

Blwyddyn newydd dda i chi i gyd.
Er datgan yn wreiddiol bydd rhannau cyntaf y cwrs yn barod cyn diwedd 2014, yn y pen draw roedd angen blaenoriaethu’n wahanol. Ar hyn o bryd ‘dw i am geisio cael pethau’n barod cyn diwedd Mis Ionawr 2015. Cawn weld. Rhaid symud tŷ cyn hynny hefyd . . .

Happy new year to you all.
Even though I had originally intended to have the first parts of the course ready before the end of 2014, in the end I had to prioritise differently. At the moment I’m working towards the end of January 2015. We’ll see. I also have to move house before then . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s